Saturday, 15/08/2020 - 21:31|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
Văn bản liên quan
Ngày 30/6/2009, Bộ GD&ĐT ra Quyết định số 4385/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2009-2010 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chuẩn bị đón mừng năm mới canh dần 2010, với mục tiêu an toàn, tiết kiệm, văn minh.., Phòng GD & ĐT thành phố yêu cầu hiệu trưởng các trường học trên địa bàn chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc sau:
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện công văn số 113/SGD&ĐT- GDTrH, ngày 3 tháng 2 năm 2010 của Giám đốc Sở GD & ĐT Phú Thọ, về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Phòng GD& ĐT Việt Trì yêu cầu hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thành phố thực hiện một số công việc cụ thể sau.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUY ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của WebsitePhòng GD&ĐT thành phố Việt Trì (Ban hành kèm theo Quyết định số 29 /QĐ-PGD, ngày 24/02/2010 của Trưởng phòng GD&ĐT Việt Trì)
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực