Friday, 07/08/2020 - 22:39|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
Ngày 26/7/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT về Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 07/4/2008, Bộ GD&ĐT quyết định Ban hành Điều lệ trường mầm non.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 15/11/2002, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 161/2002/QĐ-TTg Về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 25/7/2009, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư về Chương trình Giáo dục mầm non
Ngày ban hành:
25/07/2009
Ngày hiệu lực:
25/07/2009
Trạng thái:
Đã có hiệu lực