Thứ bảy, 15/08/2020 - 05:59|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
Ngày 08/9/2009, Phòng GD&ĐT Việt Trì ban hành Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 – 2010 cấp tiểu học.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 04/5/2007, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 14 /2007/QĐ-BGDĐT, Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày 31/8/2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nội dung chi tiết trong tệp tin đính kèm.
Ngày ban hành:
26/12/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực