Saturday, 15/08/2020 - 20:10|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆT TRÌ
 • Bản hướng dẫn sử dụng chi tiết SMAS 3.0 Cấp Phòng giáo dục
  | Phòng Giáo Dục Đào Tạo TP Việt Trì | 342 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bản hướng dẫn sử dụng chi tiết SMAS 3.0 Cấp học THCS
  | Phòng Giáo Dục Đào Tạo TP Việt Trì | 412 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bản hướng dẫn sử dụng chi tiết SMAS 3.0 Cấp học Tiểu Học
  | Phòng Giáo Dục Đào Tạo TP Việt Trì | 826 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bản hướng dẫn sử dụng chi tiết SMAS 3.0 Cấp học Mầm Non
  | Phòng Giáo Dục Đào Tạo TP Việt Trì | 297 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng chức năng SMAS 3.0
  | Phòng Giáo Dục Đào Tạo TP Việt Trì | 314 lượt tải | 18 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng chức năng Portal
  | Phòng Giáo Dục Đào Tạo TP Việt Trì | 311 lượt tải | 9 file đính kèm
 • Tài liệu cổng thông tin điện tử
  | Phòng Giáo Dục Đào Tạo TP Việt Trì | 373 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách tài khoản khối mầm non 3.0
  | Phòng Giáo Dục Đào Tạo TP Việt Trì | 380 lượt tải | 1 file đính kèm